Welcome !

In business we don't have friends, only partners.
(Alexandre Dumas)
Our services
Spaces for rent
Tourism
Plastics
Cellulose and paper
Machines and tools
Presentation
Societatea a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Legii 15 / 1990, prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Întreprinderi de Comerţ cu Ridicata a Mărfurilor Alimentare Arad. De la această dată S.C. COMALIM S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii 31 / 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Registrul Comerţului Arad sub nr. J02/29/1991, cod de înregistrare fiscală RO1681776, având patrimoniu propriu.
Obiectul de activitate este închirierea de bunuri imobile proprii şi comerţ.
Find out what is new
Last news