Welcome !

In business we don't have friends, only partners.
(Alexandre Dumas)
Our services
Spaces for rent
Tourism
Plastics
Cellulose and paper
Machines and tools
Presentation
Societatea a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Legii 15 / 1990, prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Întreprinderi de Comerţ cu Ridicata a Mărfurilor Alimentare Arad. De la această dată S.C. COMALIM S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii 31 / 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Registrul Comerţului Arad sub nr. J02/29/1991, cod de înregistrare fiscală RO1681776, având patrimoniu propriu.
Obiectul de activitate este închirierea de bunuri imobile proprii şi comerţ.
Find out what is new
Last news
Ciulean Cosmina
27 Aprilie 2022>
Ciulean Cosmina
26 Aprilie 2022>
Ciulean Cosmina
24 Aprilie 2022>